SKIDISKABA Lastenlaulukilpailu

STIPENDIEFOND

Olavi Pitkänens stipendiefondFonden grundades våren 2010 med anledning av lejonbrodern Olavi Pitkänens bortgång för att hedra hans livsverk. Pitkänen verkade länge inom musiklivet i Borgå.

Fonden strävar till att uppmärksamma och tillgodose behov som musikstuderande och -utövare i Borgå har.

Årligen delas 2 – 5 stipendier ut. Kommittén bestämmer storleken på stipendierna och utser stipendiemottagare på basen av sakkunnigutlåtanden.

Stipendierna överräcks i samband med Skidiskabatävlingen – vanligen i mars.

Läs mera från Lions Club Porvoo-Borgås netsidorna.